asbestinventaris en beheersprogramma, sloopinventaris, plaatsbeschrijving

Diensten

De Asbestinventaris

 

 

Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever verplicht om een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf. Deze asbestinventaris vormt de basis voor een beheersprogramma, dat tot doel heeft de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden.

 

Werken mogen officieel niet worden gestart, zolang er geen asbestinventaris beschikbaar is.

 

Ons onderzoek, altijd in overleg met opdrachtgever:

- Asbestinventaris volgens de richtlijnen van het KB van 16 maart 2006, afdeling II en/of BIM model. (vóór de verwerking of vernietiging van een gebouw, gebouwd met vergunningen die dateren van vóór 1998 en met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m².

- Abestinventaris voor de start van afbraak- of renovatiewerken

- Uitvoeren van risico-analyse en opmaak van beheersplan na asbestinventaris

- Opvolging en bijstand tijdens saneringswerken

- Onderzoek op asbestvezels in bodem en puin

 

Na de asbestinventaris ontvangt u van ons een rapportage. Deze rapportage kan bevatten: foto's, hoeveelheden, analyserapport van de staalnames, opmerkingen en adviezen van de aangetroffen asbesttoepassingen..

 

De Belgische Preventie Groep voert asbest- en sloopinventarissen uit in gebouwen, bij industrie en op schepen in heel België.

 

 

Belgische Preventie Groep

Steenovens 51 - 2400 Mol

T  014480133

info@belgischepreventiegroep.be