asbestinventaris en beheersprogramma, sloopinventaris, plaatsbeschrijving

Diensten

Sloopinventaris

 

 

Sloopinventaris moet volgens de richtlijnen van Artikel 5.2.2.1, §4 van het VLAREA (Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en -beheer).

 

Voor een stedebouwkundige vergunning moeten zowel de sloop- als de asbestinventaris worden bijgevoegd..

 

Meer info betreffende de sloopinventaris vindt u bij OVAM.

 

Volgende fracties worden apart vermeld in de inventaris:

- de inerte of steenachtige fractie;

- asbestcementplaten;

- andere gevaarlijke afvalstoffen;

- het inerte, niet-gevaarlijk restafval.

 

De Belgische Preventie Groep voert asbest- en sloopinventarissen uit in gebouwen, bij industrie en op schepen. in heel België.

 

 

Belgische Preventie Groep

Steenovens 51 - 2400 Mol

T  014480133

info@belgischepreventiegroep.be